พร้อมมากขึ้น! อาคาร “SAT-1” @สุวรรณภูมิ ลุยเช็กครั้งสุดท้าย 20 ก.ย.นี้

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า  ทสภ. ร่วมกับสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full – Scale Trial Operations) ครั้งที่ 2 เพื่อเน้นย้ำความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันที่ 28 ก.ย. โดยได้ดำเนินการทดลองสถานการณ์ และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคาร SAT-1 เช่นเดียวกับการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.66คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า การทดลองฯ ได้เน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่างๆ ของ ทสภ. ทั้งนี้การทดลองปฏิบัติการฯ ทุกกระบวนการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเช่นเคย

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ครั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้ให้การสนับสนุนอากาศยาน พร้อมลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และสายการบินต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมติ 178 คน

ขณะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดจนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองปฏิบัติการฯ

นายกิตติพงศ์ กล่าวด้วยว่า ผลการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความพร้อมมากขึ้น โดยได้มีการนำข้อขัดข้องจากการทดลองครั้งที่ 1 มาปรับปรุงในทุกกระบวนการให้บริการ อย่างไรก็ตามยังคงเหลือการทดลองฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ก.ย.66 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้าร่วมการทดลองปฏิบัติการฯ กระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ ทสภคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. คาดว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการก่อนเริ่มให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 ก.ย.66 ได้.