เวลา 16.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 2566 นายกิตต์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะของผู้ช่วยโฆษกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรายงานสถานการณ์การปฏิบัติการกรณีการปนเปื้อนของซีเซียม-137 ในโรงงานหลอม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังและตอบสนองกรณีวัสดุซีเซียม-137 ในโรงงานที่เกิดเหตุ

อ.เจษฎ์ เชื่อ ซีเซียม-137 ยังไม่กระทบในวงกว้าง

สธ.ปราจีนบุรี เผย เตรียมตรวจร่างกายคนงาน ที่สัมผัสซีเซียม 137 เพื่อประเมินอาการ

และตรวจสอบตรวจวัดปริมาณรังสีในโรงงานหลอมผลการตรวจสอบ ระบบการหลอมโลหะทั้งหมด พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในเตาหลอมโลหะจำนวน 1 เตา จากทั้งหมด 3 เตา ซึ่งผลการตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีอยู่ในระดับต่ำ (0.07-0.10ไมโครซีเวิร์ตต่อ 1 ชั่วโมง) ในขณะที่เตาหลอมหมายเลข 1,2 ไม่พบการปนเปื้อน และไม่พบการปนเปื้อนในชิ้นส่วนอุปกรณ์ถ่ายเทน้ำเหล็ก และยังพบการปนเปื้อนในระบบดูดฝุ่นและระบบกรองฝุ่น และมีฝุ่นจำนวนหนึ่งอยู่ในระบบกรองฝุ่นโลหะปนเปื้อนซีเซียม-137 จากการหลอมโลหะในวันที่ 18-19 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้รอให้ฝุ่นปนเปื้อนดังกล่าวเย็นลงก่อน และจะเตรียมบรรจุลงในถุงขนาดใหญ่ และจะนำไปเก็บในโรงเก็บฝุ่นแดงที่มีการปนเปื้อนก่อนหน้านี้ 24 ตัน

จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรอบพื้นที่ บริเวณหน้าดิน รอบโรงงาน ซึ่งปริมาณรังสีที่วัดได้เทียบเท่ากับปริมาณรังสีในธรรมชาติ การตรวจสอบปริมาณรังสีโดยรอบในสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือวัดระดับปริมาณรังสีติดตั้งในรถยนต์เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรอบโรงงานที่เกิดเหตุ ผลการตรวจสอบพบว่าปริมาณรังสีที่วัดได้เทียบเท่ากับปริมาณรังสีในธรรมชาติ (0.03-0.05ไมโครซีเวิร์ตต่อ 1 ชั่วโมง) ตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณโดยรอบโรงงานในรัศมี 3 กม. โดยทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองที่ลงไปในชุมชน จำนวน 4 จุดใหญ่ๆ คือ หมู่บ้านโคกกระท้อน หมู่ 10 ต.ลาดตะเคียน หมู่บ้านซ่ง หมู่ 2 ต.หาดนางแก้วบ้านหาดสูง หมู่ 2 ต.หาดนางแก้ว และ อบต.หาดนางแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในเรื่องของการอธิบายการตรวจวัดและระดับรังสีให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งมีพื้นที่ไหนบ้างจะสรุปให้อีกที ในเรื่องของแนวทางการตรวจวัดประเมินค่าซีเซียม-137 ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ได้มีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะพนักงานในโรงงานแล้ว ซึ่งจะนำปัสสาวะไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมาในธรรมชาติก็จะมีรังสีอยู่แล้ว ที่เกิดจากพื้นดิน รังสีนอกโลก รังสีพวกนี้เรียกรังสีธรรมชาติ

ส่วนรังสีซีเซียม -137 ต้องสร้างขึ้นมาเท่านั้น และจะประสานงานผู้เชี่ยวชาญทางรังสี กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ซึ่งทางหน่วยงานนี้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลา หน่วยงานเหล่านี้จะมีเครื่องมือวัดรังสี จะสามารถตรวจสอบตรวจเช็กอีกที ตามร้านรับซื้อของเก่า หรือโรงงานอื่น ๆเพื่อจะยืนยันว่ายังไม่มีการพบก้อนนี้ ส่วนโลหะที่บรรจุซีเซียม-137 จะประสานกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยสนับสนุนค้นหาอีกทางหนึ่งด้วยคำพูดจาก สล็อตวอเลท