บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) แจ้งว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบิน ในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ก.ยคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 66 เป็นต้นไป

ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการเที่ยวบินร่วมดังกล่าว บางกอกแอร์เวย์สจะใช้รหัสเที่ยวบินร่วม (codeshare) บนเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ 5 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต แอดิเลด ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) และ โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) ในขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ จะใช้รหัสเที่ยวบินร่วมบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทาง สิงคโปร์-สมุย ภูเก็ต-สมุย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  กรุงเทพฯ-สมุย  กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง (ลาว) กรุงเทพฯ-พนมเปญ และ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ (กัมพูชา)คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางบินให้กับบางกอกแอร์เวย์สและสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้ว ยังสามารถเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ผู้โดยสารของทั้งสายการบินอีกด้วย นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางบนรหัสสำรองที่นั่งเดียว และยังรวมไปถึงบริการ checked-through สัมภาระอีกด้วย