ตามที่ นักกีฬาไทยทีมชาติไทย คว้า 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 “หางโจวเกมส์” ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยตามหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ เหรียญทอง 2 ล้านบาท เหรียญเงิน 1 ล้าน และเหรียญทองแดง 5 แสนบาท และยังมีหลักเกณฑ์อุดหนุนผู้ฝึกสอน 20% และสมาคมกีฬาฯ ต้นสังกัดอีก 30% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ สมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีจำนวน 22 สมาคม นักกีฬา 157 คน เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 244,200,000 บาท จำแนกเป็น เงินรางวัลนักกีฬา 175,500,000 บาท, เงินรางวัลผู้ฝึกสอน 26,450,000 บาท, เงินรางวัลสมาคม 42,250,000 บาท นั้น

ล่าสุด ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีตรงของนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญรางวัล ขอให้ทุกสมาคมกีฬา นักกีฬาทุกคนใจเย็น แม้จะดำเนินการตั้งเบิกให้นานแล้ว แต่ต้องรออนุมัติการใช้เงินปี 2567 ของกระทรวงการคลัง และรอกระบวนการขั้นตอนเรื่องของเอกสารให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ต.ค. เป็นต้นไป จะสามารถดำเนินการโอนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับนักกีฬา สมาคมกีฬา และผู้ฝึกสอนตามหลักเกณฑ์ได้ สาเหตุที่การกีฬา (คลังกองทุน) ยังไม่สามารถโอนเงินให้นักกีฬาได้ก่อนหน้านี้ ต้องเข้าใจว่า เงินกองทุนฯ มีงบประมาณอยู่ แต่ทุกขั้นตอนต้องทำตามประกาศการจ่ายเรื่องเงินรางวัล และหารือเพื่อขอคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งสรุปว่า จำเป็นต้องมีหนังสืออนุมัติให้จ่ายเงินจากกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2567 และหนังสือรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ในส่วนกระทรวงการคลัง ก่อนหน้านี้ได้เรียกตนไปชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยที่ผ่านมาเป็น 10 ชั่วโมง ซึ่งได้ชี้แจงจนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนกระทรวงการคลัง และทริส คอร์เปอเรชัน ยอมรับในข้อตกลงตัวชี้วัด การกำกับการใช้งบประมาณที่ต้องเคร่งครัด คำนึงถึง Outcome ไม่ใช่ Output อย่างเดียว และต้องคำนึงถึง เสถียรภาพของเงินกองทุน และการเบิกจ่ายที่ต้องเคร่งครัดให้สมาคมและผู้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ กกท. ในฐานะผู้เบิกจ่าย ต้องมีแผนการเร่งรัดและพอใจ

“เรื่องนี้ได้เรียนหารือกับท่านผู้ว่าการ กกทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และต้องทำงานอย่างรัดกุม ถูกต้องตามขั้นตอน อีกอย่างเป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณปี 2567 ที่ผ่านมา ต้องไปชี้แจงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเขาเข้าใจจึงได้ออกหนังสืออนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณ ทางฝ่ายคณะกรรมการโอลิมปิคฯ โดย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องด่วนที่สุด และก็ทำหนังสือรับรองผลการแข่งขันมาแล้ว ตอนนี้กองทุนฯ ส่งไม้ต่อกระบวนการขั้นตอนให้ กกท. (คลังกองทุน) ไปแล้ว คาดว่าทุกคน ทุกสมาคม น่าจะได้เงินกันภายในสัปดาห์หน้านี้” ดร.หญิง กล่าวคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่

ผู้จัดการกองทุนกีฬาชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 กองทุนฯ ได้ดำเนินการขอเลขบัญชีตรงของนักกีฬาทุกคนไว้หมดแล้ว หากนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้ ขอให้สมาคมต้นสังกัดเซ็นรับรองและคณะกรรมการพาราลิมปิกไทย ยืนยันผลการแข่งขันในฐานะผู้ส่งแข่ง และส่งมายังกองทุนฯ เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย โดยทันที.