เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม “Net Zero Emission Navy Marathon 2023 ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ และประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม วิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ, พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายไพรัช เพชรล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก หรือสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม วิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการรณรงค์และความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงขยายผลส่งต่อถึงครอบครัวให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ โดยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะได้นำไปสมทบเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการ ทหาร และครอบครัวในส่วนของกองทัพเรือ

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “Net Zero Emission” โดยเป็นการรณรงค์ให้นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาภาวะลดโลกร้อน ด้วยการหันมาอุปโภคและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและการใช้พลังงานที่สะอาดจากธรรมชาติทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนโดยทั่วไป สนใจในการออกกำลังกายเล่นกีฬากันมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนชาวไทยโดยรวม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนข้างเคียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

การแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม “Net Zero Emission Navy Marathon 2023 ครั้งที่ 1” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ส.คคำพูดจาก เว็บสล็อตแมชชีน. นี้ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบ่งออกเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ Full Marathon ระยะทาง 42.195 กม. ค่าสมัคร 800 บาท, Half Marathon ระยะทาง 21.10 กม. ค่าสมัคร 600 บาท, Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 400 บาท และ Fun Run ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 250 บาท โดยใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างเรือหลวงจักรีนฤเบศร การท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน ซึ่งเส้นทางในการวิ่ง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือ จึงเป็นสถานที่ปลอดภัย สวยงามและปลอดมลพิษ ซึ่งผู้สมัครในแต่ละรายการจะได้รับเสื้อแข่งขัน และเหรียญที่ระลึก ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ https://www.regis.run/event/nzenavymarathon